ΣΕ ΥΨΗΛΟΥΣ ΤΟΝΟΥΣ Η ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΣΤΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ