ΣΕ ΤΡΟΧΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟ ΒΟΡΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ Ε-65 ΚΑΙ Η ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΥ