Σε προνομιακή θέση η Ήπειρος σε ότι αφορά τα αποθέματα υπόγειου νερού.

Παγκόσμια ημέρα νερού η 22α Μαρτίου και η ορθολογική διαχείριση, η οικονομία του νερού, η προστασία των υδάτων αλλά και άλλοι όροι παραμένουν επίκαιροι. Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΙΓΜΕ στην Ήπειρο η διαθεσιμότητα νερού είναι η μεγαλύτερη στην Ελλάδα με πλούσια υπόγεια αποθέματα και σε συνάρτηση με τα ποιοτικά τους χαρακτηριστικά αποτελούν ένα από τα βασικά πλεονεκτήματα και αναπτυξιακό μοχλό για την περιοχή.