ΣΕ ΠΛΗΡΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΑΝΑΣΤΥΛΩΣΗ ΤΗΣ ΓΕΦΥΡΑΣ ΠΛΑΚΑΣ