ΣΕ ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΘΜΟ Η ΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΑΡΤΑΣ

ΒΕΚΗ ΑΘΑΝΑΣΑΚΗ Πρόεδρος PALSO Ν. Άρτας