ΣΕ ΚΛΙΜΑ ΣΥΓΚΙΝΗΣΗΣ Η ΤΑΦΗ ΤΩΝ ΟΣΤΩΝ ΤΟΥ ΗΡΩΑ Κ.ΚΟΚΚΑ ΣΤΟ ΠΕΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚ. ΣΚΟΥΦΑ