ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΑΝΑΓΚΗΣ ΚΗΡΥΧΘΗΚΕ Ο ΔΗΜΟΣ Γ. ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ

0
69

ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΜΙΓΔΟΣ Δήμαρχος Γεωργίου Καραϊσκάκη