ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΑ ΕΡΓΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΑΡΤΑΣ