Σε εξέλιξη έργα βελτίωσης της ποιότητας ζωής των δημοτών.

Την έγκριση υποβολής αιτήματος για ένταξη της πράξης με τίτλο : “Βελτίωση – ανακαίνιση κτιρίου δωρεάς Αθανασίου Καλδάνη” στο πρόγραμμα “ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι” προϋπολογισμού 195.000,00 ευρώ ενέκρινε το Δημοτικό Συμβούλιο Ζηρού.