Σε εξέλιξη έργα βελτίωσης της ποιότητας ζωής των δημοτών.

0
120

Την έγκριση υποβολής αιτήματος για ένταξη της πράξης με τίτλο : «Βελτίωση – ανακαίνιση κτιρίου δωρεάς Αθανασίου Καλδάνη» στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι» προϋπολογισμού 195.000,00 ευρώ ενέκρινε το Δημοτικό Συμβούλιο Ζηρού.