ΣΕ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΟ Σ/Ν ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ.ΤΙΤΛΟΙ ΤΕΛΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΧΟΛΗ ΒΕΛΛΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ.