ΣΕ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥΣ ΠΡΟΧΩΡΗΣΑΝ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΤΑΧΙ &GO ΆΡΤΑΣ

ΣΠΥΡΟΣ ΠΑΠΠΑΣ Πρόεδρος Σωματείου Ιδιοκτητών ΤΑΧΙ &GO ΆΡΤΑΣ