ΣΕΙΡΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΣΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ