»ΣΑΡΩΝΕΙ» Η ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΣΤΟΥΣ ΑΓΡΟΤΕΣ