Σάκοι με αρχαία αντικείμενα εντοπίστηκαν στην Κορωνησία Άρτας.

0
503

Πλήθος λίθινων και πήλινων αντικειμένων,ειδώλια και αγγεία Αρχαϊκής και Ρωμαϊκής περιόδου,αρχαία νομίσματα αλλά και νομίσματα της Βυζαντινής περιόδου,καθώς και λαβές που προσδιορίζονται χρονολογικά στο έτος 7.000 π.Χ έως 1.000 π.Χ,περιείχαν οι ταξιδιωτικοί σάκοι που εντοπίστηκαν στην Κορωνησία Άρτας.