ΡΗΤΡΑ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ : ΚΑΤΑΡΓΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ