”ΠΩΣ ΕΚΡΙΝΑΝ ΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΤΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ, ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ