”ΠΩΣ ΕΓΙΝΕ Η ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ’