”ΠΡΩΤΟ ΚΟΥΔΟΥΝΙ ” ΕΠΑΝΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΑΡΤΑ
4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΡΤΑΣ
10ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΡΤΑΣ
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
ΑΓΓΕΛΗ
ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ