ΠΡΩΤΟ ΒΡΑΒΕΙΟ ΣΕ ΜΑΘΗΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΠΟΥ ΕΓΙΝΕ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΕΡΓΟΥ PATH ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑ