ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΣΕΙΣΜΟΠΛΗΚΤΟΥΣ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΣΙΑΦΑΚΑΣ Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Μέριμνας