ΠΡΩΤΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΕΤΟΥΣ ΜΕ ΔΟΞΟΛΟΓΙΑ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΣΕ ΙΔΡΥΜΑΤΑ