Προχωρούν οι διαδικασίες για τις μελέτες κατασκευής του Επιχειρηματικού Πάρκου Άρτας.

Προχωρούν οι διαδικασίες για το Επιχειρηματικού Πάρκο Άρτας,ένα έργο σταθμός για την περιοχή,η ολοκλήρωση του οποίου θα δώσει σημαντική ανάπτυξη ολόκληρου του Νομού.