ΠΡΟΧΩΡΟΥΝ ΟΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΗ Τ.Κ. ΣΕΛΛΑΔΩΝ

ΒΑΣΙΛΗΣ ΨΑΘΑΣ Αντιπεριφερειάρχης Αρτας