ΠΡΟΧΩΡΟΥΝ ΟΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΔΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

0
218

ΒΑΣΙΛΗΣ ΨΑΘΑΣ Αντιπεριφερειάρχης Άρτας