ΠΡΟΧΩΡΟΥΝ ΟΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΔΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

0
342

ΒΑΣΙΛΗΣ ΨΑΘΑΣ Αντιπεριφερειάρχης Άρτας