ΠΡΟΧΩΡΟΥΝ ΟΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΔΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

ΒΑΣΙΛΗΣ ΨΑΘΑΣ Αντιπεριφερειάρχης Άρτας