ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ

ΒΑΣΙΛΗΣ ΨΑΘΑΣ Αντιπεριφερειάρχης Άρτας