ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ”ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ ΗΠΕΙΡΟΥ”

ΣΠΥΡΟΣ ΡΙΖΟΠΟΥΛΟΣ Επικεφαλής ”ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ ΗΠΕΙΡΟΥ”