ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΗ Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΤΟΥ ΚΑΘΕ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ”

ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΛΕΞΗΣ Επικ.”ΓΕΦΥΡΑ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ”