ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΣΕ ΔΗΜΟΥΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΠΡΟΧΩΡΟΥΝ ΣΕ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

0
257