ΠΡΟΣΤΑΥΤΙΚΕΣ ΜΑΣΚΕΣ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΘΑ ΔΙΑΘΕΣΕΙ ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΕ ΦΟΡΕΙΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΓΛΑΒΑΣ Δ/ντής Τμ. Τηλεπληροφ. Παν. Ιωαννίνων