ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΕΣ ΑΠΑΤΕΣ- ΣΥΝΕΧΙΖΟΝΤΑΙ ΑΥΣΤΗΡΑ ΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΣΚΟΠΕΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ

ΘΕΟΔΩΡΗΣ ΓΟΥΣΙΑΣ Διοικητής Ασφάλειας Άρτας