Προκηρύχθηκε η δράση του προγράμματος αγροτικής ανάπτυξης στην μεταποίηση αγροτικών προϊόντων

Προκηρύχθηκε από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης η δράση του προγράμματος που αφορά στη μεταποίηση αγροτικών προϊόντων. Η υποβολή των ηλεκτρονικών αιτήσεων στήριξης και φακέλων υποψηφιότητας γίνεται μέσω του Πληροφοριακού συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων του ΥΠ.Α.Α.Τ και ξεκινά στις 16 Μαΐου.