ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ… ΓΕΝΟΥΣ ΘΗΛΥΚΟΥ ΣΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ