ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

Την έγκριση από τον ΕΟΤ έλαβε το πρόγραμμα τουριστικής προβολής του Δήμου Λευκάδας. Στο πρόγραμμα περιλαμβάνονται δράσης ψηφιακής και διαφημιστικής προβολής με στόχευση στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της Λευκάδας και ενέργειες προσέλκυσης επισκεπτών για εναλλακτικό τουρισμό.