ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ : ” ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ΄΄ΔΗΜΙΟΣΙΕΥΤΗΚΑΝ ΟΙ ΕΞΙ ΠΡΩΤΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ