Προγραμματισμός και έργα στο Δήμο Ζηρού που αναβαθμίζουν τη καθημερινότητα

Για θέματα που άπτονται των αρμοδιοτήτων του, προχώρησε σε δηλώσεις ο Αντιδήμαρχος διοικητικών και οικονομικών υπηρεσιών του Δήμου Ζήρου Κωνσταντίνος Κατραχούρας. Μέλημα της Δημοτικής Αρχής είναι η διαφάνεια και η αξιοποίηση δυνατοτήτων προς όφελος των πολιτών τόνισε μεταξύ άλλων.