ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΛΟΓΩ ΕΛΛΕΙΨΕΩΝ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΓΕΩΡΓΟΥΣΗΣ
Πρόεδρος Συλλόγου Εργαζομένων Γ.Ν. Και Κ.Υ. Ν.Άρτας