ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΜΕ ΤΟΝ ΑΝΑΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΧΩΡΙΚΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Δ.Ο.Υ