ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΖΗΜΙΕΣ ΑΦΗΣΕ ΠΙΣΩ ΤΗΣΗ ΚΑΚΟΚΑΙΡΙΑ ΣΤΗΝ ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ

0
132

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΑΥΡΟΓΙΩΡΓΟΣ
Προϊστάμενος Περιφέρειας Ηπείρου