ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΟΙ ΚΛΗΡΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ Α’&Β’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ