Πορεία διαμαρτυρίας από τους μαθητές του Μουσικού Σχολείου Πρέβεζας.

Στη Πανελλαδική κινητοποίηση που πραγματοποίησαν τα Μουσικά Σχολεία της χώρας συμμετείχε και το Μουσικό Σχολείο Πρέβεζας. Οι μαθητές ζητούν μεταξύ άλλων κάλυψη των κενών στα μουσικά μαθήματα με μόνιμα διορισμένους καθηγητές κι ακόμα ένα νέο σύγχρονο κτίριο για τη στέγαση του σχολείου.