ΠΟΛΥΤΙΜΟΣ ΒΑΘΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ »Α.Ε. ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗΣ» ΣΤΗΝ ΔΡΑΜΑ