ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ”ΣΚΟΥΦΑ”

ΛΕΝΑ ΜΠΑΤΑΛΟΥΚΑ Γεν. Γραμματέας Μ/Φ ”ΣΚΟΥΦΑ”