ΠΛΗΜΜΥΡΙΣΜΕΝΑ ΣΠΙΤΙΑ, ΔΡΟΜΟΙ ΚΟΜΜΕΝΟΙ ΚΑΙ ΤΟΝΟΙ ΤΑ ΛΑΣΠΟΝΕΡΑ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ