Πλήρες ωράριο για τους πυροσβέστες πενταετούς θητείας.

0
351

Την ικανοποίησή τους εκφράζουν οι πυροσβέστες 5ετούς θητείας για την ένταξή τους στο πλήρες ωράριο του Πυροσβεστικού Σώματος.