Περιφέρεια Ηπείρου : Δημοπρατήσεις έργων & ανάδοχοι για τρείς ακόμα Σ.Μ.Α.

Δημοπρατήσεις έργων,ανάδοχους για τρείς ακόμα Σ.Μ.Α και αποκαταστάσεις ζημιών σε οδικά δίκτυα ενέκρινε η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου.