Περιφέρεια Ηπείρου: Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής για Έργα Υποδομών.

0
313

Δεκάδες έργα υποδομών για το περιβάλλον, τον πολιτισμό,το οδικό δίκτυο και τους αγρότες υλοποιούνται με φάσεις της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου.