Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας: Ημερίδα για το φαινόμενο των Μεδουσών σε Πατραϊκό και Κορινθιακό Κόλπο.

Ημερίδα για τα αίτια του πολλαπλασιασμού του πληθυσμού των μεδουσών σε Πατραϊκό και Κορινθιακό Κόλπο,πραγματοποίησε η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας.Επιστήμονες και Θεσμικοί Φορείς αντάλλαξαν απόψεις,ενώ τονίστηκε ότι θα πρέπει να δοθεί βαρύτητα στην ενημέρωση των πολιτών.