ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΟ ΣΤΗΝ ΑΤΖΕΝΤΑ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ