ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ »ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΟΥ» ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ