ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ΄΄ΜΙΑ ΝΕΑ ΑΡΧΗ ΣΤΑ ΕΠΑΛ΄΄